Ayana Taketatsu

Name Ayana Taketatsu
Also Known As Taketatsu Ayana, 竹達 彩奈
Birthday 1989-06-23
Gender Female
IMDB Ayana Taketatsu profile on IMDB
Place of Birth Saitama Prefecture, Japan